Protocol teamleden Zwemvereniging Beek en Donk hervatting zwemaanbod

 1. Kom op tijd én in je badkleding + zwemtenue naar het zwembad. Je kunt voorafgaand aan de zwemles geen gebruik maken van de omkleedruimte. Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest en je handen thuis hebt gewassen en bij binnenkomst desinfecteert.
   
 2. Neem je eigen flesje drinken mee.
   
 3. Per lesgroep zijn er maximaal twee lesgevers (minimaal 1 gediplomeerde trainer in combinatie met 1 ervaren assistent lesgever) die onderling 1,5 m afstand houden.
   
 4. Elke trainer zorgt voor een goede lesvoorbereiding (denk goed na over hoe je de 1,5 meter afstand borgt).
   
 5. Voor de leden in de leeftijd tot en met 12 jaar geldt dat zij zonder 1,5 meter afstand mogen zwemmen.
   
 6. Voor de leden vanaf 13 jaar geldt dat er samen gezwommen mag worden met 1,5 meter afstand. Deze groep mag elkaar dus in het water niet inhalen. Zij maken gebruik van 2 zwembanen (heen zwemmen in de ene baan en terug in de andere baan).
   
 7. Vermenging van deze beide leeftijdsgroepen is op geen enkel moment toegestaan. Het eerste uur is iedereen 12- (één 12+ lid uit de C baan wordt verzocht om het 2e uur te komen zwemmen). Het tweede uur zijn de Zwemvaardigheid 1,2 en 3 banen 12-. Er is 1 survival 12- baan en 1 survival 12+ baan. De Zwemvaardigheid 2 en 3 kinderen zwemmen in dezelfde baan als de zwemvaardigheid 1 of survival 12- kinderen. Het ABC in het tweede uur is 12+ ook zwemmen daar normaal gesproken een aantal 18+ leden. De 18+ leden moeten gescheiden gehouden worden van 18- leden en dat kunnen wij helaas niet realiseren voor de 18+ leden uit de ABC baan. Voor de 18+ leden uit de ABC baan is er dus op dit moment geen zwemaanbod.
   
 8. Iedereen blijft te allen tijde in zijn eigen badje/baan zwemmen. Wisselingen van badje/baan vinden uitsluitend bij start van de zwemles plaats. Zorg dat de leden zoveel mogelijk in het water blijven tijdens de zwemles.
   
 9. Lesgevers geven zoveel mogelijk zwemles op 1.5 meter afstand.  Lesgevers mogen in het water indien dit noodzakelijk is voor het verloop van de zwemles. Wanneer de lesgever een fysieke correctie moet uitvoeren bij een kind omwille van het aanleren van de juiste zwemslag dan is dit toegestaan. Zo kort mogelijk, waarna de lesgever weer terug gaat naar de 1,5 meter afstand. Wanneer de emotionele ontwikkeling van een kind om toenadering vraagt (zoals bij angst) dan mag de lesgever, zo kort mogelijk, het kind troost bieden waarbij de 1,5 meter afstand (indien nodig) niet nageleefd wordt. De lesgever probeert te allen tijde zoveel mogelijk met het gezicht uit het gezichtsveld van de zwemmer te blijven.
   
 10. Wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie of een blessure dan mag de lesgever of EHBO-er de noodzakelijke handelingen verrichten, waarbij de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden.
   
 11. Maak zo min mogelijk gebruik van (speel- en drijf) materialen. Wanneer je materiaal gebruikt dan blijft dit materiaal bij dezelfde lesgever en rouleert niet onderling. De lesgever pakt zijn materialen zelf en ruimt deze ook zelf weer op.
   
 12. De kinderen tot en met 12 jaar, uit het eerste en tweede zwemuur, mogen vrij spelen (laatste minuutjes voor afloop van de les), maar zonder gebruik van speelmateriaal. De leden vanaf 13 jaar mogen niet vrij spelen.
   
 13. Maak vooraf (gedrags)regels aan de leden duidelijk, met name voor de groep in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar waarbij tijdens het zwemmen 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Deze regel dient te allen tijde gerespecteerd te worden.
   
 14. Help de leden om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt. Opzettelijke overtreding van de regels wordt niet getolereerd.
   
 15. Bouw de zwemtraining rustig op om de kans op overbelasting/ blessures zo klein mogelijk te houden.
   
 16. De kinderen hebben een indrukwekkende tijd achter de rug, waarbij ze o.a. niet naar school en sport mochten gaan. Het welzijn van de kinderen gaat voor de ontwikkeling van de zwemvaardigheid. Zorg voor voldoende plezier in het water en geniet van het weer samen kunnen zijn in het zwembad.
   
 17. De teamleden van Zwemvereniging Beek en Donk die weer zwemles gaan geven, dan wel een andere rol gaan invullen in en rondom het zwembad kunnen zich laten testen door de testfaciliteiten van de GGD, wanneer zij minimaal 24 uur ziekteverschijnselen hebben die passen bij een COVID-19 infectie. Dit geldt dus niet voor teamleden zonder klachten. De GGD voert de PCR-test uit. Daarmee kan worden vastgesteld of iemand het coronavirus op dat moment heeft. Zij voeren geen antistoffen test uit. Je kunt je aanmelden voor de test via www.ggdbzo.nl, aanmelden coronatest (volgens testbeleid RIVM)
   
 18. Binnen het team is bekend wie de corona verantwoordelijke zijn (Joris 1e en 2e zwemuur, Elsina 3e zwemuur). In beginsel zal er iemand (Elsina) bij de ingang zijn (check op het aan hebben van badkleding en leden de juiste route wijzen), iemand (Tamara) in de kantine (om de doorstroom van het uitkleden te begeleiden), iemand (Joyce) bij de deur in de kantine naar het zwembad (om de leden de juiste wachtplek te wijzen) en iemand (Joris 1e en 2e uur en Elsina 3e uur) aan het bad (om erop toe te zien dat de coronaprotocollen worden nageleefd).
  Bij afwezigheid van één van deze vrijwilligers wordt er iemand anders ingeroosterd.
   
 19. De DrieEssen zorgt voor blauwe slofjes bij de receptie, welke door de leden van de Zwemvereniging gebruikt kunnen worden (zie filmpje).
   
 20. De DrieEssen zorgt voor desinfectie materiaal bij de ingang, waar alle leden van de Zwemvereniging desgewenst gebruik van kunnen maken voor het desinfecteren van hun handen.
   
 21. Indien de Zwemvereniging materialen van de DrieEssen gebruikt dan zal dit materiaal door de Zwemvereniging worden gedesinfecteerd (te denken aan kurkjes, het gat en de boot). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de desinfectie spuit van de DrieEssen.
   
 22. De DrieEssen zorgt voor de desinfectie rondom het zwembad (zoals de stoelen).
   
 23. Wanneer een teamlid van de Zwemvereniging naar het toilet moet dan is dat boven aan het bad toegestaan. Na gebruik zorg je zelf voor desinfectie met de spuitpomp van de DrieEssen.

Locatie

Zwembad Drie Essen
Parklaan 4
5741 EZ Beek en Donk
Terug naar boven