Protocol Algemene uitgangspunten hervatting zwemaanbod

 1. Vanaf donderdag 28 mei 2020 hervat Zwemvereniging Beek en Donk het zwemaanbod tussen 18:45 – 21:45 uur.
   
 2. Zowel het zwemmen als het zwemles geven is geheel vrijwillig. Indien leden, trainers of vrijwilligers het gezondheidsrisico te groot vinden en niet willen deelnemen, zal de vereniging dit respecteren. We verzoeken een ieder die niet naar het zwembad komt om dit zo snel mogelijk te melden door een mail te sturen naar: info@zwemverenigingbeekendonk.nl
   
 3. Niet-leden kunnen niet komen zwemmen.
   
 4. Er worden protocollen gehanteerd die een strikte naleving vereisen. Slaagt deze naleving niet dan is de vereniging gerechtigd en wellicht genoodzaakt het zwemaanbod te stoppen. Volg altijd de aanwijzingen van de teamleden van Zwemvereniging Beek en Donk op.
   
 5. Toegang tot het zwembad (op donderdag avond van 18:45 – 21:45 uur) hebben enkel en alleen de leden, trainers en vrijwilligers van Zwemvereniging Beek en Donk die volgens een rooster zijn ingedeeld. Indien een kind, jonger dan 8 jaar, hulp nodig heeft bij het omkleden dan mag dit kind door slechts 1 ouder/verzorger begeleid worden in het zwembad en dient de ouder de aangewezen looproute te volgen. Alle leden vanaf 8 jaar komen alleen het zwembad binnen en verlaten na de zwemles ook weer alleen het zwembad.
   
 6. Ouders die hun kinderen naar het zwembad brengen dienen hen bij voorkeur af te zetten op de parkeerplaats, waarna het kind zelfstandig het zwembad binnenkomt.  Zeker de eerste keren zal er iemand aanwezig zijn om de leden de juiste looproute te wijzen.
   
 7. Blijf als ouder/verzorger niet hangen rondom het zwembad, voorkom groepsvorming. Bewaar te allen tijde 1,5 meter afstand tot een ander.
   
 8. De kantine en de toiletten zijn gesloten. Tijdens de zwemles gaan we dus niet naar de wc! Ook kan er geen gebruik gemaakt worden van de haarföhn.
   
 9. Wanneer je kind (vooral kinderen uit badje 1) het heel erg spannend vindt om weer te komen zwemmen, omdat hij/zij misschien ook nog maar een paar zwemlessen heeft gehad en/of wanneer je de inschatting maakt dat jouw kind niet zonder toiletbezoek de zwemles kan afmaken, dan verzoeken we je dringend om je kind nog niet naar de zwemles te laten komen.
   
 10. Iedereen dient bij het gebruik maken van het zwemaanbod de RIVM richtlijnen in acht te nemen. Ook de 1,5 meter afstand geldt voor iedereen ouder dan 12 jaar en geldt zowel rondom het bad, als in het water.
   
 11. Het diplomazwemmen van 28 juni 2020 komt te vervallen, vanwege de grote hoeveelheid aan gemiste zwemlessen.
   
 12. De seizoensafsluiting van 2 juli 2020 komt te vervallen; dit wordt een reguliere zwemavond.
   
 13. Alle leden ontvangen voor de zomervakantie een nieuwe planning van het seizoen 2020-2021, waarbij we ernaar streven om 3x diplomazwemmen te organiseren (oktober-februari-juli) en 4 extra zwemavonden in te plannen.
   
 14. De geplande activiteiten die geen doorgang hebben kunnen vinden (de clubkampioenschappen, het 16+ uitje en de activiteit voor de leden van 4 t/m 8 jaar) worden in het seizoen 2019-2020 niet meer ingehaald, omdat we hier vanwege alle richtlijnen geen mogelijkheden toe zien. We zullen alle activiteiten weer inplannen voor het seizoen 2020-2021 en zullen moeten afwachten of het dan toegestaan is om deze te laten plaatsvinden.

Locatie

Zwembad Drie Essen
Parklaan 4
5741 EZ Beek en Donk
Terug naar boven