Privacyverklaring

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de leden & vrijwilligers en de zwemvereniging, we vinden privacy dus ook belangrijk! De zwemvereniging is vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om te gaan met  persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en jouw privacy waarborgen.

Verwerken van persoonsgegevens

Met dit document laten we je weten welke gegevens we van je verzamelen. We gebruiken deze gegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze Privacy Verklaring omschreven doeleinden en zullen alles in het werk stellen deze verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Verzamelde gegevens

Als je je inschrijft (of laat schrijven) als lid van de zwemvereniging dan vragen we bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Deze persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:
•    Het voeren van de (leden)administratie
•    Het informeren over activiteiten van de zwemvereniging
•    Registratie van aanwezigheid en voortgang zwemprestaties

Het delen van persoonsgegevens met derden

De zwemvereniging deelt alleen persoonsgegevens met derden wanneer dit voor de uitvoering van verenigingsactiviteiten noodzakelijk is. Daarnaast beheert de zwemvereniging persoonsgegevens in een digitale werkomgeving welke door een externe partij wordt beheert, hiervoor heeft de zwemvereniging een verwerkersovereenkomst met hen afgesloten.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van de persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Daarbij nemen wij de wettelijke termijnen in acht. De persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Kennisnemen en verbeteren van je gegevens

Als je wilt weten welke gegevens we van je hebben vastgelegd of als je deze wilt wijzigen of verwijderen kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier of www.zwemverenigingbeekendonk.nl/avg.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Vragen?

Heb je vragen over privacy binnen de zwemvereniging of over de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons door een e-mail te sturen naar: info@zwemverenigingbeekendonk.nl.

Locatie

Zwembad Drie Essen
Parklaan 4
5741 EZ Beek en Donk
Terug naar boven