Lidmaatschap

Contributie
De contributie van onze vereniging bedraagt € 132,00 per jaar en wordt vooraf geïncasseerd middels een doorlopende machtiging. Hierbij kun je kiezen uit incasso per 2 maanden, per kwartaal of per half jaar.
Het eenmalige inschrijfgeld van onze vereniging bedraagt € 5,00 en wordt in de eerste incasso meegenomen.
Ben je met 3 betalende gezinsleden (of meer) lid van onze vereniging, dan krijg je 10% korting.

De contributie is exclusief de kosten voor het diplomazwemmen. Het diplomazwemmen kost €12,50 per keer en wordt twee keer per jaar georganiseerd.
 
Bankrekening
Ons IBAN-rekeningnummer is NL98 RABO 0132 6565 58 t.n.v. Zwemvereniging Beek en Donk. Ons incassant ID is NL79ZZZ402352920000.
 
Stichting Leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Wij werken samen met Stichting Leergeld Gemert e.o. Denk je hiervoor in aanmerking te komen dan dien je dit zelf te regelen. Dit kan via de website van Stichting Leergeld.
 
Sluimerlid
Kun je, om wat voor reden dan ook, voor langere tijd niet komen zwemmen, dan kun je sluimerlid worden. Hoe werkt dit? Je schrijft in een brief aan het bestuur de reden waarom je sluimerlid wilt worden (bijvoorbeeld langdurige ziekte, verblijf buitenland, etc.). Eén maand na afwezigheid gaat dan het sluimerlidmaatschap in. Tijdens je afwezigheid loopt de contributiebetaling gewoon door. Op het moment dat je weer komt zwemmen stopt het sluimerlidmaatschap en wordt door de penningmeester de sluimertermijn vastgesteld. Tijdens de sluimertermijn is een contributie verschuldigd van 1/3 deel van de op dat moment geldende contributie. Het teveel betaalde bedrag wordt na de sluimertermijn terugbetaald.

Opzeggen
Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 maand ingaande op de 1e van de maand volgend op de opzegdatum.
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Een mail sturen naar ledenadministratie@zwemverenigingbeekendonk.nl is al voldoende.
Ook is er de mogelijk om dit via jouw persoonlijke my club-pagina te doen. Je dient dan in te loggen, kies voor mijn gegevens wijzigen en klik op de button lidmaatschap opzeggen.

Locatie

Zwembad Drie Essen
Parklaan 4
5741 EZ Beek en Donk
Terug naar boven