Laatste nieuws

Gezocht; nieuw bestuurslid! En uitnodiging algemene ledenvergadering

02 januari 2017
www.zwemverenigingbeekendonk.nl
Beste leden,
 
Hierbij willen wij onze leden en/of hun ouders/verzorgers uitnodigen voor de algemene ledenvergadering (Jaarvergadering) van de Zwemvereniging Beek en Donk op:
 
Dinsdag 7 februari 2017
om 19.30 uur in het ontmoetingscentrum aan de Otterweg
te Beek en Donk    
 
Een van de belangrijke punten is het (her)kiezen van nieuwe bestuursleden (er wordt niet een geheel nieuw bestuur gekozen maar een bestuurslid).
 
                                           Henk van den Boomen   aftredend        niet herkiesbaar
 
Met het aftreden van Henk van den Boomen (secretaris) zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris die wil plaatsnemen in het bestuur. Mocht een plaats in het bestuur iets voor jou zijn of heb je hier vragen over, dan kun je dit minimaal een week voor de algemene ledenvergadering kenbaar maken aan een van de bestuursleden of door een mail te sturen naar voorzitter@zwemverenigingbeekendonk.nl
 
De agenda van deze Algemene ledenvergadering is als volgt:
 1. Opening vergadering door de voorzitter
 2. Notulen algemene ledenvergadering (d.d. 16 feb. 2016)
 3. Jaarverslag 2016 door de secretaris
 4. Financieel verslag 2016 door de penningmeester
 5. Financiële commissie
 6. Begroting 2017 door de penningmeester
 7. Vaststelling van de jaarlijkse contributie
 8. Verkiezing bestuursleden
 9. Rondvraag
 10. Sluiting 
  Tenslotte willen we jou alvast laten weten dat er door het bestuur bij punt 7 van de agenda een voorstel gedaan zal worden tot het verhogen van de contributie. Meer informatie hierover volgt tijdens de Algemene Ledenvergadering.
   
  Vriendelijke groeten,
  Bestuur Zwemvereniging Beek en Donk
   
  NB: Notulen algemene ledenvergadering 2016 zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris.


 
www.zwemverenigingbeekendonk.nl
Beste leden,   Op dinsdag 31 maart heeft het kabinet de bestaande maatregelen in de aanpak van het coronavirus verlengd. Dit… Meer >
 
www.zwemverenigingbeekendonk.nl
Beste leden,  In navolging van de voorgaande afgelasting van de zwemavond (de survivalles en clubkampioenschappen) én de… Meer >
 
www.zwemverenigingbeekendonk.nl
Beste leden, Naar aanleiding van de maatregelen van de Brabantse veiligheidsregio's, de adviezen van het RIVM en het standpunt… Meer >
 
www.zwemverenigingbeekendonk.nl

Richtlijnen Corona Virus

09 maart 2020
Beste leden, ouders/verzorgers, Zwemvereniging Beek en Donk volgt de richtlijnen van het RIVM omtrent het Corona Virus. Vrijdag… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-09-2017 Meer >
 
 
01-08-2017 Meer >
 
 
 
03-07-2017 Meer >
 
 
 
 
 
14-03-2017 Meer >
 
 
 
 
 
04-02-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
23-10-2016 Meer >
 
 
 
13-10-2016 Meer >
 
 
15-07-2016 Meer >
 
 
 
 
13-04-2016 Meer >
 
 
 

Locatie

Zwembad Drie Essen
Parklaan 4
5741 EZ Beek en Donk
Terug naar boven