Laatste nieuws

Gezocht; nieuw bestuurslid! En uitnodiging algemene ledenvergadering

02 januari 2017
www.zwemverenigingbeekendonk.nl
Beste leden,
 
Hierbij willen wij onze leden en/of hun ouders/verzorgers uitnodigen voor de algemene ledenvergadering (Jaarvergadering) van de Zwemvereniging Beek en Donk op:
 
Dinsdag 7 februari 2017
om 19.30 uur in het ontmoetingscentrum aan de Otterweg
te Beek en Donk    
 
Een van de belangrijke punten is het (her)kiezen van nieuwe bestuursleden (er wordt niet een geheel nieuw bestuur gekozen maar een bestuurslid).
 
                                           Henk van den Boomen   aftredend        niet herkiesbaar
 
Met het aftreden van Henk van den Boomen (secretaris) zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris die wil plaatsnemen in het bestuur. Mocht een plaats in het bestuur iets voor jou zijn of heb je hier vragen over, dan kun je dit minimaal een week voor de algemene ledenvergadering kenbaar maken aan een van de bestuursleden of door een mail te sturen naar voorzitter@zwemverenigingbeekendonk.nl
 
De agenda van deze Algemene ledenvergadering is als volgt:
 1. Opening vergadering door de voorzitter
 2. Notulen algemene ledenvergadering (d.d. 16 feb. 2016)
 3. Jaarverslag 2016 door de secretaris
 4. Financieel verslag 2016 door de penningmeester
 5. Financiële commissie
 6. Begroting 2017 door de penningmeester
 7. Vaststelling van de jaarlijkse contributie
 8. Verkiezing bestuursleden
 9. Rondvraag
 10. Sluiting 
  Tenslotte willen we jou alvast laten weten dat er door het bestuur bij punt 7 van de agenda een voorstel gedaan zal worden tot het verhogen van de contributie. Meer informatie hierover volgt tijdens de Algemene Ledenvergadering.
   
  Vriendelijke groeten,
  Bestuur Zwemvereniging Beek en Donk
   
  NB: Notulen algemene ledenvergadering 2016 zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris.


 
www.zwemverenigingbeekendonk.nl
De zwemlessen bij Zwemvereniging Beek en Donk stonden donderdag avond 28 februari in het teken van carnaval. Veel leden gingen dan ook… Meer >
 
www.zwemverenigingbeekendonk.nl
Op woensdag 30 januari 2019 bezochten enkele Aarlese zwemmertjes van Zwemvereniging Beek en Donk Was- & Strijkerij Jaantje in… Meer >
 
www.zwemverenigingbeekendonk.nl
Zondag 27 januari mochten 47 kandidaten van de Zwemvereniging op voor hun felbegeerde zwemdiploma. Onder toeziend oog van ouders,… Meer >
 
www.zwemverenigingbeekendonk.nl
“En als wij dan allen tot aan den kraag gevuld zijn, en verlangen naar onze slaap, rest ons ons alleen nog te zeggen..."DANK"... DANK… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-09-2017 Meer >
 
 
01-08-2017 Meer >
 
 
 
03-07-2017 Meer >
 
 
 
 
 
14-03-2017 Meer >
 
 
 
 
 
04-02-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
23-10-2016 Meer >
 
 
 
13-10-2016 Meer >
 
 
15-07-2016 Meer >
 
 
 
 
13-04-2016 Meer >
 
 
 

Locatie

Zwembad Drie Essen
Parklaan 4
5741 EZ Beek en Donk
Terug naar boven